01

Inventec - Olovnaté pasty

ECOREL™ Easy - Vhodné pro aplikaci tiskem

Popis
 • Velikost částic 25 – 45 µm
 • Obsahuje tavidlo L0
 • Obsah kovu 89,5%
 • Životnost na šabloně > 8 hodin
 • Dobré smáčení (NiAu, OSP, ImAG, ImSn)
 • No-clean
 • Vysoká rychlost tisku
Označení
 • Ecorel™ Easy 802 S      Sn62Pb36Ag2 – 178 (°C)
Balení
 • 250 a 500g kelímky
Využití
 • Letecký a automobilový průmysl
 • Zdravotnictví
 • Armádní aplikace
 • Telekomunikace
02

ECOREL™ Easy - Vhodné pro aplikaci dispenzerem

Popis
 • Velikost částic 25 – 45 µm
 • Obsahuje tavidlo L0
 • Obsah kovu 85%
 • Záruka vysoké reprodukovatelnosti
 • Homogenní složení pasty
 • Dobré smáčení (NiAu, OSP, ImAG, ImSn)
 • No-clean
Označení
 • Ecorel™ Easy 802 S – 85      Sn62Pb36Ag2 – 178 (°C)
Balení
 • 30 a 100g injekce
Využití
 • Dispenzer tlak/čas
 • Dispenzer se šnekovým čerpadlem
 • Lineární dispenzer
 • Vhodné pro opravy SMD součástek
Přejít nahoru