01

3M™ Novec™

Ochranná povrchová úprava

Produkty Novec určené pro ochrannou povrchovou úpravu zaručují výbornou odolnost proti vlhkosti, přilnavosti, otěru a korozi matriálu, na nějž jsou aplikovány. Solvent Novec je nehořlavý, velmi nízce toxický a poskytuje skvělé řešení pro současné náročné elektronické aplikace.

3M™ Novec™ Electronic Coating EGC-1700

Popis

Tento prostředek pro povrchovou ochranu se snadno nanaší a po zaschnutí vytvoří tenký transparentí film. Tato tenká vrstva s nízkým povrchovým napětím odpuzuje kapaliny, jako jsou mazací oleje, silikony a roztoky fotorezistů používaných při výrobě polovodičů. Přípravek Novec EGC-1700 vytváří bezbarvou, téměř neviditelnou rovnoměrnou vrstvu nerozpustnou v rozpouštědlech jako heptan, toluen a voda. Lakovou vrstvu lze odstranit fluorovými rozpouštědly. Laková vrstva vydrží dlouhodobé působení teplot až do 175° C a uchovává si dobrou odpudivost.

Označení

Novec EGC-1700

3M Novec Coating Salt spray fog test

3M™ Novec™ Electronic Grade Coatings Brochure

3M™ Novec™ Coatings Applications 6008230 Celum

3M™ Novec™ Electronic Grade Coatings

3M™ Novec™ vs aqueous coating infographic

Přejít nahoru